ALGEMENE VOORWAARDEN

Bestellen

Precious Decorations verkoopt enkel aan vaste prijzen, ongeacht het aantal of bedrag van uw aankoop. U kan dus niet bieden.

U kan rechtstreeks via de winkelwagen op de website bestellen of uw bestelling doorgeven via e-mail.

Wij kijken uw bestelling na en sturen u zo spoedig mogelijk een antwoord. Bestellen houdt geen garantie in dat het artikel ook effectief kan worden geleverd, vermits wij via meerdere kanalen verkopen. Wij doen wel ons uiterste best om onze website up-to-date te houden.

Indien u vooraf aan uw bestelling graag meer inlichtingen wenst, kan u ons bereiken via het contactformulier op de website of kan u een mailtje sturen naar preciousdecorations@telenet.be. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Bestellingen worden maximaal zeven dagen voor u gereserveerd. Indien wij uw betaling dan nog niet ontvangen hebben, sturen wij u een herinnering. Als wij geen reactie van u krijgen, wordt uw bestelling na veertien dagen automatisch geannuleerd en worden de artikelen opnieuw te koop aangeboden. Verzending gebeurt uitsluitend na ontvangst van uw betaling.

Bestellingen waarvan de levering of afhaling in samenspraak op een later tijdstip gebeurt, dienen eveneens binnen de zeven dagen te  worden betaald. Dit om te vermijden dat artikelen langdurig worden gereserveerd en uiteindelijk toch niet worden aangekocht.

 

Bezoek ter plaatse

Precious Decorations is een webwinkel. Alle contact verloopt bij voorkeur via e-mail. Uiteraard bent u van harte welkom om de artikelen bij ons in Westmalle te komen bekijken of af te halen. Wij hebben echter geen vaste openingsuren. U kan ons enkel bezoeken na afspraak.

Betalen

Artikelen die worden opgestuurd, kunnen enkel betaald worden via bankoverschrijving. 

Bij het afhalen van artikelen kan u contant betalen of met uw smartphone via de Payconiq by Bancontact-app (momenteel enkel beschikbaar voor Belgische klanten) of vooraf via bankoverschrijving.

Een factuur kan bezorgd worden op eenvoudige vraag.

Verpakken

Alle artikelen worden door ons met de grootste zorg en veilig voor transport ingepakt. Wij beschikken daarvoor over aangepast verpakkingsmateriaal. Vanuit een milieubewust standpunt recycleren wij zoveel mogelijk verpakkingsmateriaal. Wij rekenen geen kosten aan voor het verpakken.

Verzenden

Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze zijn steeds ten laste van de koper, uitgezonderd het aanbod omschreven in de volgende alinea. Kosten voor het vervoer naar het postkantoor (ook naar Nederland) nemen wij voor onze rekening.

Bij aankoop voor een totaalbedrag van minimum 150 euro is de verzending gratis. Wij nemen dan graag de verzendkosten voor onze rekening, zodat u enkel het bedrag van de artikelen betaalt. Voorwaarde is wel dat alle artikelen in één zending verstuurd worden. Dit aanbod geldt enkel voor verzending binnen België en Nederland. U kan artikelen wel opsparen - mits deze reeds betaald worden - om ze later in één pakket te laten verzenden. Op die manier kan u ook genieten van de vrijstelling van de verzendkosten.

De gratis verzending is nooit cumuleerbaar met andere acties.

Verzendkosten worden steeds zo goedkoop mogelijk gehouden. U betaalt enkel het bedrag dat ons door de post of koerierdienst wordt aangerekend. Eventueel kan ook aangetekend verzonden worden of kan een bijkomende verzekering worden afgesloten.

In de meeste gevallen stellen wij u meerdere verzendmogelijkheden voor. Verzending binnen België of Nederland kan standaard via BPost of DPD Parcel. 

Voor Nederlandse klanten kan op geregelde tijdstippen ook vanuit Nederland verzonden worden via PostNl of DHL Parcel. Verzending vanuit Nederland gebeurt op basis van combi-ritten, d.w.z. op voorwaarde dat wij op hetzelfde tijdstip meerdere zendingen voor  Nederlandse klanten hebben.

Verzending naar andere landen gebeurt in overleg met de koper, waarbij wij trachten de verzendkosten zo laag mogelijk te houden.

Verzending gebeurt meestal binnen één tot drie werkdagen na ontvangst van uw betaling.

Artikelen die omwille van hun gewicht, omvang of kwetsbaarheid niet verzonden kunnen worden, kunnen eventueel - in de mate van het mogelijke - door ons geleverd worden. Hiervoor kunnen extra kosten aangerekend worden.

De verzendkosten die tijdens het bestelproces op de website worden voorgesteld, zijn louter indicatief en kunnen eventueel nog worden bijgesteld, wanneer wij uw bestelling hebben nagekeken. De definitieve verzendkosten worden u meegedeeld in onze mail waarin wij uw bestelling bevestigen.

Ruilen of terugzenden

Precious Decorations verkoopt voornamelijk artikelen die al een heel leven achter de rug hebben. Zij vertonen gebruikssporen en kenmerken die eigen zijn aan de ouderdom, maar die tegelijkertijd ook bijdragen tot de charme en het karakter ervan. Uiteraard mag dan ook geen nieuwwaarde verwacht worden.

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over uw aankoop, mag u het artikel terugzenden. Dit dient te gebeuren uiterlijk veertien dagen na ontvangst ervan. U dient ons op voorhand op de hoogte te stellen van uw voornemen om het artikel terug te sturen. Als wij het artikel onbeschadigd, ongebruikt en in originele staat zoals u het van ons gekocht heeft, terug ontvangen, betalen wij het bedrag van het artikel terug. De verzendkosten retour zijn steeds ten laste van de koper.

Antieke of oude schoenen en laarzen worden nooit geruild noch terugbetaald, tenzij hier op voorhand afspraken over gemaakt zijn. 

U heeft genoten van de gratis verzendkosten (zie par. verzenden) en u beslist toch om een artikel terug te sturen? In dat geval worden de oorspronkelijke verzendkosten in mindering gebracht van de terugbetaling, indien het totaalbedrag van de artikelen die u wél wenst te behouden daardoor minder dan 150 euro bedraagt.

Een voorbeeld: u koopt drie artikelen van respectievelijk 35 euro + 65 euro + 90 euro = 190 euro in totaal.

- u beslist om het artikel van 35 euro terug te sturen. Het totaal van de artikelen die u wenst te behouden, is dan 155 euro en dus meer dan 150 euro. U behoudt in dat geval het voordeel van de gratis verzendkosten en het artikel van 35 euro wordt integraal terugbetaald.

- u beslist om het artikel van 65 euro terug te sturen. Het totaal van de artikelen die u wenst te behouden, is dan 125 euro en komt hiermee beneden de 150 euro. Het voordeel van de gratis verzendkosten vervalt in dat geval. Het artikel van 65 euro wordt terugbetaald verminderd met het bedrag van de verzendkosten die u oorspronkelijk niet werden aangerekend.

Akkoord met de algemene voorwaarden

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u akkoord gaat met bovenstaande algemene voorwaarden.

*****

 

PRIVACYBELEID (AVG - GDPR)

Wij leven de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming na, die sinds 25 mei 2018 gelden.

Precious Decorations, gevestigd te Hickendorfdreef 26, 2390 Westmalle, België is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. U kan ons contacteren via:

- onze website www.preciousdecorations.be

- ons e-mailadres preciousdecorations@telenet.be

- ons telefoonnummer +32 478 938360

 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Precious Decorations kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op onze website aan ons verstrekt. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

- uw voor- en achternaam

- uw adresgegevens

- uw telefoonnummer

- uw e-mailadres

- uw IP-adres

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Precious Decorations verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- om uw bestelling te kunnen afhandelen/verzenden

- om u te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze diensten te kunnen uitvoeren

- om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- om onze nieuwsbrief te kunnen verzenden

- om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals onze belastingaangifte

 

 

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

 

Delen van uw persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar preciousdecorations@telenet.be. Wij zullen  zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

 

Beveiliging

Precious Decorations neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, als er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via preciousdecorations@telenet.be.